Hopp til innhold

Lønn

Vi bistår din bedrift på alle områder innen lønn – fra arbeidsavtaler til permitteringer og støtteordninger. En bedrift med manuelle timelister vil oppleve store besparelser ved å la oss digitalisere lønnssystemet.

Videre håndterer vi selvsagt alle innberetninger og frister som løper gjennom året. Inntektsmeldinger og sykepenger, permitteringer, ansettelser og oppsigelser.